English to Czech Dictionary Software Free Downloads

8 Items of Software Have the English to Czech Dictionary Tags

 • 7.POKLUDA Dictionary 3.5.0
  by POKLUDA
 • Softmenu rating: 6/10License: FreewarePrice: $0Downloads: 845Added on: 06/24/2014
 • POKLUDA Dictionary is intended to expand and test your knowledge of foreign languages.
 • 8.Czech English Dictionary & Translator 4.5
  by BitKnights LLC
 • Softmenu rating: 6/10License: CommercialPrice: $3.99Downloads: 964Added on: 04/15/2013
 • *** For english description please scroll down *** ?esko-anglicky slovník s?vedoucím postavením na trhu ? Podporovany v?iPhone, iPad a iPod ? 8,000 prodanych aplikací ? Více ne? 106,000 heslovych slov ? Vynikající anglicky p?ed?ítací modul (v rámci aplikace je mo?né ho aktivovat p?i zakoupení) ? Integrovany Google/Bing Translate ? Slovní spojení a synonyma ? K?jeho pou?ívání není pot?ebné internetové p?ipojení (kromě funkce Google/Bing Translate) ?esko-anglicky slovník a?p?eklada? se jednodu?e pou?ívá, je rychly a?lehce se ovládá.

Filter by:

 • Freeware
 • Shareware
 • Commercial